Giao Nhận – Cung cấp dịch vụ giao nhận vận chuyển hàng hóa

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Vào website: http://giaonhan.net/admin

Click vào mục: Trang quản trị/Danh sách chuyển hàng/Thêm chuyển hàng.

Một  bảng thông tin sản phẩm, người nhận, thời gian chuyển hàng hiện ra.

Bước 2: Nhập thông tin vận đơn vào bảng (Các mục đánh dấu * là bắt buộc)

 1. Tại mục thông tin sản phẩm:
 • Sản phẩm: Khách hàng điền đầy đủ về tên loại sản phẩm mà mình cần chuyển.

Nếu:    + Sản phẩm đã có sẵn mã hoặc tên lưu trong web thì khách hàng chọn tên loại sản phẩm hiện ra trong mục sản phẩm khi khách hàng chỉ cần điền mã hoặc một trong các từ trong  tên sản phẩm.

+ Sản phẩm mới thì khách hàng vui lòng Click vào mục thêm sản phẩm bên cạnh và điền đầy đủ thông tin vào bảng hiện ra. Sau đó Click vào ô Lưu rồi đóng lại.

 • Giá: Khách hàng ghi theo giá bán/ 1 đơn vị sản phẩm .
 • Số lượng: Khách hàng ghi theo số lượng bán mà khách hàng cần chuyển.
 • Coupon: Khách hàng ghi mã sản phẩm (có thể bỏ trống)
 1. Tại mục thời gian nhận hàng:

Khách hàng điền theo thời gian mà mình cần chuyển cho khách.

 • Ngày: Khách hàng chọn ngày cần chuyển hàng.
 • Thời gian: Chọn sáng or chiều tùy vào thời gian khách hàng đã hẹn với người mua hàng.
 1. Tại mục thông tin người nhận:

Khách hàng điền đầy đủ thông tin về người mua hàng mà mình cần chuyển hàng đến.

 • Tên: Khách hàng điền đầy đủ tên người mua hàng.
 • Thành phố: Khách hàng chọn Hà Nội.
 • Quận: Khách hàng chọn theo địa chỉ người mua hàng đã đăng ký
 • Địa chỉ: Khách hàng ghi theo địa chỉ người mua hàng đã đăng ký ( Khách hàng vui lòng ghi rõ số nhà, ngõ ngách, tên đường…)
 • Tiền ship:

+   Khách hàng điền số tiền theo bảng giá mà bên giaonhan.net đã cung cấp cho khách hàng.

+   (Hay) khách hàng vào mục tính phí vận chuyển một web mới hiện ra, chọn mục đo khoảng cách vận chuyển sau đó điền địa chỉ cửa hàng và địa chỉ người nhận vào điểm đi và điểm đến, enter -> số tiền phí sẽ tự động hiện ra. Khách hàng điền theo số tiền trên.

 • Khách hàng đã trả trước:

+  Trong trường hợp khách hàng thỏa thuận với người mua hàng có tính phí vận chuyển thì khách hàng vui lòng để trống mục này.

+  Còn trong trường hợp khách hàng thỏa thuận với bên mua hàng không tính phí vận chuyển thì khách hàng vui lòng điền vào mục này số tiền đúng bằng số tiền ship bên trên.

 • Điện thoại: Khách hàng điền số điện thoại người mua hàng.
 • Kinh độ, vĩ độ:  Khách hàng có thể để trống.
 • Miêu tả: Khách hàng điền những lưu ý, thông tin hoặc yêu cầu cần nhắc nhở thêm với giaonhan.net.

Bước 3:

Sau khi điền đầy đủ thông tin khách hàng click vào ô “lưu” để hoàn tất quá trình nhập thông tin sản phẩm cần chuyển.