Giao Nhận – Cung cấp dịch vụ giao nhận vận chuyển hàng hóa

Chính sách

Chính sách chung và thỏa thuận sử dụng

1. Điều khoản chung

Giaonhan.net nhận vận chuyển hàng hóa cho tất cả mọi cá nhân / tổ chức có nhu cầu với giá cả phải chăng và chất lượng đảm bảo với số lượng không giới hạn .

Giaonhan.net không chịu trách nhiệm về tình trạng người nhận từ chối nhận hàng hóa – không do lỗi của Giaonhan.net. Do đó đề nghị các cá nhân / tổ chức khi chuyển hàng qua Giaonhan.net vui lòng thông báo với khách hàng của mình ” nếu không mua hàng – vui lòng thanh toán phí vận chuyển “.

Nếu đơn hàng không được giao thành công , hàng hóa sẽ được gửi chuyển hoàn / hủy bỏ tùy theo thỏa thuận giữa người gửi  và giaonhan.net theo thông tin ghi trên phiếu gửi – khi đó người gửi hàng chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí phát sinh .

2. Giao nhận tại địa chỉ

Giaonhan.net miễn phí nhận hàng tại địa chỉ người gửi . Giaonhan.net – chỉ tính phí 1 chiều – quãng đường từ địa chỉ người gửi tới địa chỉ người nhận được đo  theo http://giaonhan.net/services/shipfee/calculate

3. Phí vận chuyển

Trừ khi có chương trình khuyến mãi ,Giaonhan.net thu phí vận chuyển theo bảng giá được công bố tại http://giaonhan.net/services/courier/price .

Bảng giá này có thể được  thay đổi mà không cần báo trước tuy nhiên sẽ luôn được công bố trên website chính thức của Giaonhan.net .

4. Thời gian toàn trình

Thời gian toàn trình được tính từ thời điểm giaonhan.net nhận bưu kiện từ người gửi tới khi phát thành công cho người nhận.

Giaonhan.net cam kết thời gian toàn trình của vận đơn luôn được đảm bảo trừ trường hợp bất khả kháng / do thay đổi theo yêu cầu của người nhận / người gửi. Nếu không đảm bảo thời gian toàn trình như cam kết đã công bố , Giaonhan.net sẽ hoàn trả 100% cước phí vận chuyển .